Boktor of houtworm?

Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen en bestrijden van houtaantastende insecten.

Beide plagen kunnen grote schade aanrichten aan houtconstructies van woningen, boerderijen of kerken. Aangezien deze insecten het kracht uit het hout halen kunnen daken doorbuigen met alle gevolgen van dien. Na controle en uitgebreid overleg presenteren we een voorstel hoe het probleem adequaat op te lossen.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een oppervlaktebehandeling van het houtwerk. Is het probleem hardnekkiger? Dan gaan we het betreffende hout injecteren met een bestrijdingsmiddel waardoor het probleem tot in de kern wordt opgelost.

Indien het niet langer verantwoord is om het aangetaste hout te laten zitten dan zal in overleg overgegaan worden tot vervanging van uitsluitend de aangetaste houtdelen. We maken een nauwkeurige selectie waarbij gekeken wordt welke houtdelen herbruikbaar zijn.

Zo behoud je eventuele nostalgische houtdelen en bespaar je tevens op de totaalkosten.