Zwam is een onderschat probleem dat vaak voorkomt in huizen met houten vloeren.

Zwamvorming ontstaat vaak in ruimtes die niet goed geventileerd worden en vochtig zijn. Kruipruimtes zijn daar een goed voorbeeld van, aangezien deze ruimtes heel moeilijk goed te ventileren zijn.

Door de vele (dode) hoeken komen ontstaan vaak problemen bij vochtige kruipruimtes. En aangezien het vocht niet goed genoeg wordt afgevoerd, trekt het vocht in het hout waardoor zwam ontstaat in je vloer. Het vocht kan zelfs wanden en kasten aantasten.

Zwam en/of schimmels zijn de gevaarlijkste houtaantasters in gebouwen, woningen etc. omdat zij de structuur en kracht van hout in snel tempo kunnen vernietigen.

Indien zwamproblemen niet tijdig onderkend worden kan de schade behoorlijk oplopen.


Amsing heeft jarenlange ervaring met bestrijding van zwammen en schimmels en herkennen we problemen direct.

Hulp nodig? Neem contact op of vul nu de online offerte in.